ผู้สมัครคัดสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาดำเนินงานฯ

ขอทราบรายละเอียดติดต่อได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า)

โทร. 036-670611 หรือ 089-2378659