ข้อมูลหน่วยงาน

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า) เดิมเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า) มีเนื้อที่ในความรับผิดชอบ 13,750 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็ก – ทับกวาง แปลง 2 (แปลงใหญ่) ในท้องที่หมู่ที่ 5 บ้านโป่งก้อนเส้า ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


  • DJI_0094.JPG
    ในอดีตพื้นที่ 112,425 ไร่ ของป่าสงวนแห่งชาติมวกเหล็ก - ทับกวาง แปลง 2 (แปลงใหญ่) ท้องที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ อุดม...

  • ภาพมุมสูง2.jpg
    ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า) มีเนื้อที่ในความรับผิดชอบ 13,750 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็ก – ทับกวาง แปลง 2 (แปลงใหญ่) ในท้องที่อำเภอแ...

  • ห้องประชุม.jpg
    ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) จัดโครงการฝึกอบรมขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) 1. ยุทธศา...