เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางน้ำตกเจ็ดคดเหนือ

ในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า) มีบริเวณที่มีสภาพธรรมชาติสวยงามประกอบด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งพืชพันธุ์ และสัตว์ป่าอีกทั้งการเดินทางเข้าถึงไม่ลำบากมากนัก จึงเหมาะสมต่อการจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศควบคู่ไปกับการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีจุดเด่นที่อยู่บริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ และในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีพื้นที่เชื่อมติดต่อกัน