หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า)

ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม